آیا می دانستید قرآن کتاب دینی ما مسلمانان کدگذاری شده است و در صورت کم و زیاد کردن یک حرف حرف این کدگذاری به هم می خورد؟

این مطلب توسط دکتر راشد خلیفه کشف شده است

Beyond probability Farsi

Beyond Probability English

همچنین آقای سیروس مجللی در وبلاگ خود تعداد زیادی از این کدها را بر اساس ۱۹و ۱۷ و ۶۶ قرار داده است.